Sint Clemens

Het verhaal van Sint Clemens.

Veel is er over Sint Clemens niet bekend.

Er zijn maar enkele feiten.

Hij was de vierde paus in Rome en heeft bij die gelegenheid de naam “Clemens I” aangenomen en dus kennen wij zijn echte naam niet, evenmin weten wij waar hij is geboren.

Er bestaat een brief, door hem geschreven, aan de geloofsgemeenschap in Korinthe Griekenland. Daardoor weten we dat hij paus was in de laatste 20 jaar van de eerste eeuw. Dus op het moment in de wereld geschiedenis, dat de Romeinen overal de baas zijn, en die houden het liever bij Jupiter i.p.v. God. Het christendom begon nog maar net aan zijn succesvolle opmars.

Tot zover de feiten.

Van de legende die uiteindelijk tot zijn martelaarschap leiden zijn twee versies:

Het is waarschijnlijk dat Clemens werd verbannen naar de zilvermijn in het midden oosten door de Romeinen, of hij ging vrijwillig op pelgrimstocht. Hoe dan ook, hij kwam terecht in de landen achter de Zwarte zee.

Al daar begon hij met het bekeren van, ofwel de nomaden van het land of de mede slaven in de mijn. In beide gevallen is het resultaat hetzelfde. Hij werd verkocht aan een slaven handelaar die slaven vervoerde op een schip. Daar zat hij geketend in het ruim, maar kon ook dan zijn mond niet houden en de goede boodschap verspreide zich onder de mede slaven maar ook onder de bemanning van het schip. Dit tot groot ongenoegen van de kapitein. Deze liet Clemens martelen, maar dat hielp weinig tot niets. Uiteindelijk bond de kapitein Clemens op een anker en kieperde het geheel over boord. Clemens zonk naar de bodem van de zee.

En dan gebeurt het wonder …het anker verheft zich van de zeebodem en begint te drijven.

Het dreef vanaf de Zwarte zee in westelijke richting, door de Bosporus naar de Middellandse zee. Verder richting Gibraltar en vervolgens rechtsaf op de Atlantische oceaan, via de Golf van Biskaje door naar de Noordzee, nog steeds onlosmakelijk verbonden aan Clemens.

In die tijd had de Aa een open verbinding d.m.v. de Zuiderzee met de Noordzee.

En zo dreef Clemens, tegen de stroom in, de Aa op en kwam uiteindelijk in Steenwijk aan. En daar werd hij verlost van zijn anker.

Tot zover de legende, terug naar de feiten;

In 900 A.D. word er een houten kerk gebouwd in Steenwijk. Deze eerste kerk is vermoedelijk al vanaf het begin gewijd aan Sint Clemens.

In de daarop volgende eeuwen is de kerk verbouwd en herbouwd tot wat hij nu is. En al die tijd was het de “Sint Clemens kerk”. Ook tijdens de reformatie, katholiek of protestant, de bevolking van Steenwijk hield vast aan zijn beschermheilige.

Twee kerken, scholen, verenigingen en de schutterij werden naar Sint Clemens vernoemd.

Ook was hij de wapendrager van het stadswapen van Steenwijk.

Maar in 2003 werd Steenwijk, samen met Brederwiede en IJsselham, Steenwijkerland. Er kwam een nieuw stadswapen voor de nieuwe gemeente en Sint Clemens ging met pensioen.