2024:

06 juli: training in Steenwijk. 10.00 – 12.00 uur

13 juli: Ontzet Festival, Historische markt, Arena met Scutterie van St. Clemens, Schutterij van Koeverden, Bourtange en Saluutbatterij Atkins,  Spiesdraegers, 16e -eeuwse markt, kampementen en daaraan gelinkte activiteiten, Touwslagerij, Klompenmakerij ea.

30 aug-2 sept : Garnizoensdagen Koeverden