de Scutterie

De stad Steenwijk is sinds de middeleeuwen een vestingstad. Hoewel in de loop der tijd alle stadspoorten zijn verdwenen zijn er gedeelten van de stadswal bewaard gebleven en gerestaureerd. 
Veel vergelijkbare steden in Nederland hebben naast hun stadswallen, stadsmuren en stadspoorten vaak ook een schutterij. Ook Steenwijk heeft nu zijn eigen schutterij.
De groeiende belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en die van jouw eigen woonplaats in het bijzonder, ligt hieraan ten grondslag.

Evenementenkalender

Klik hier om de evenementenkalender van de Scutterie te openen.

De functies binnen de Scutterie

Klik hier om de functies binnen de Scutterie te bekijken.

Even voorstellen:

Wie zijn de mannen en vrouwen achter de Scutterie? Klik hier voor een overzicht van onze leden. Kom meer te weten over hun functie en passie voor de Scutterie en geschiedenis in het algemeen!

Toen in de middeleeuwen de hanzesteden ontstonden groeide tevens de behoefte aan vrijwilligers om de stad te verdedigen, tegen legers van andere steden maar ook rondtrekkende rovers benden en de conflicten tussen ridders, graven of bisschoppen. Zo’n stadsverdediging bestond uit inwoners van de stad, meestal gewone burgers, ambacht- en werk lieden. Vergelijkbaar met, tegenwoordig, de vrijwillige brandweer. De leden van de schutterij hadden allen een eigen uitrusting en een wapen, het gemeentebestuur en de ambacht gilden zorgden voor een bescheiden vergoeding. Een schutter was altijd oproepbaar en paraat, er werd geregeld geoefend, maar daarnaast waren de schuttersfeesten legendarisch.
Rond het jaar 1800 reorganiseerde Napoleon het leger en de verdediging van het land en de steden. Oorlogvoering veranderde en het belang van steden en vestingen werd veel minder. Sindsdien zijn schutterijen opgeheven of hebben nog uitsluitend een symbolische functie.

De schutterijen in de tegenwoordige tijd zijn opgericht als attractie voor toeristen of winkelend publiek. Maar ook ter informatie en voorlichting, dat noemen we “levende geschiedenis” of ‘re-enactment”.

Meedoen? Kijk eens bij onze functies!

Er zijn verschillende functies binnen de Scutterie; elk van hen heeft als doel Steenwijk zo goed mogelijk te verdedigen tegen haar vijanden. Wil je weten wat voor gave dingen je allemaal kunt doen binnen onze Scutterie? Klik hier voor een overzicht van alle functies.

Doel

De meeste steden die een schutterij oprichten kiezen hierbij voor een periode uit de geschiedenis die voor hun stad zeer bepalend was. Natuurlijk was de keuze voor Steenwijk vrij eenvoudig, de tijden van de belegering 1581 en 1592, dus eind 16de eeuw.

De naam van onze schutterij is “De Scutterie van Sint Clemens” en vanzelfsprekend zal Johan van den Kornput, als held van Steenwijk een centrale rol spelen.

Het doel van de Steenwijker schutterij is het beheren en presenteren van een operationele schutterij in de stad Steenwijk. De schutterij is uitgerust met kleding en wapens uit het laatste kwart van de 16de eeuw. De schutterij bestaat uit minimaal 10 en maximaal 30 personen.

Eisen voor de functies

Als functies binnen de schutterij is er ruimte voor:

 • -een commandant (hopman)
 • -een onderbevelhebber (vaandrig)
 • -één of twee sergeanten
 • -twee trommelslagers
 • -twee vaandeldragers,
 • -musketiers (geweer schutters),
 • -piekeniers (dragers van een lange spies)
 • – rondassiers (dragers van een `rondas’ schild)
 • -Biedehanders (dragers van een “Biedehander’ zwaard)
 • -marketentsters (verzorgsters)
 • -koks

Een helm, uitrusting en wapens zullen, in eerste instantie ter beschikking worden gesteld, maar blijven eigendom van de schutterij. Aan het hanteren van de wapens is een proeftijd van een jaar verbonden i.v.m. de veiligheid.

Alle kleding en verdere toebehoor zal in de stijl van de 16de eeuw moeten zijn. Aanschaf, huur of lenen in overleg met de vereniging, advies en goede raad is altijd verkrijgbaar.

Acties van de Scutterie

De schutterij opereert jaarlijks op een aantal dagen door de stad Steenwijk en verricht daarbij een aantal nader te bepalen handelingen, zoals marcheren op trommelmuziek, overhandigen van de stadsleutel aan hopman Van den Kornput, het afschieten van vuurwapens, geven van informatie en toelichting, etc.

De schutterij zal bijdragen aan het imago van Steenwijk als vestingstad, zowel naar de eigen burgers als naar toeristen.

“De Scutterie van Sint Clemens” is een vrijwilligersorganisatie met een professionele uitstraling en zal officieel zijn aangesloten bij het “Landelijk platform levende geschiedenis”.

Sponsoren